Emprar el control de versions del document

Mòdul 1. Pràctica 6: Emprar el control de versions del document Versions d’un document Una de les particularitats de “Word 2003” és la de poder treballar amb versions. “Word 2003” permet guardar diferents versions d’un document a un sol arxiu. “Word 2010” no disposa d’aquesta funció. “Word 2010” té l’opció d’Autorrecuperació i Control de canvis però no disposa d’una història de versions. Utilitzar altres opcions de guardar en “Word” “Word” permet configurar l’opció de menú “Guardar” amb elements que afegeixen seguretat en el […]

Emprar el control de canvis al document

Mòdul 1. Pràctica 5: Emprar el control de canvis al document Treball en grup Els documents es poden compartir entre usuaris situats dins d’una xarxa o a un mateix ordinador. “Office” disposa d’eines destinades a compartir els documents i a realitzar un seguiment de qui introdueix canvis, alhora també permet autoritzar de diferent manera els diversos usuaris. No tots el programes tenen la mateixa filosofia pel que fa al control de canvis, tampoc disposen ni de les mateixes possibilitats ni […]

Inserir comentaris

Mòdul 1. Pràctica 4: Inserir comentaris Els comentaris són anotacions sobre un element d’un document. Aquestes anotacions estan destinades a informar al seu creador o a algú que rebi el document com arxiu electrònic. Si bé, en principi, no estan destinats a imprimir-se, la major part de comentaris es poden imprimir. Els comentaris a “Word” estan destinats especialment a les revisions del document i a la il·lustració en format electrònic. Crear un comentari en word 2010 Per crear un comentari […]

Inserir notes a peu de pàgina

Mòdul 1. Pràctica 3: Inserir notes a peu de pàgina Una nota és un text numerat a peu de pàgina o al final del document referenciat en el document amb el mateix número. Per posar una nota a peu de pàgina d’un document de “Word 2010” hi ha diverses maneres. Si volem obrir el quadre de diàleg anomenat Notas al pie y notas al final cal fer el següent: Seleccionar l’opció de menú “Referencias” i desprès fer clic damunt de la fletxa que hi […]

Emprar l’editor d’equacions científiques matemàtiques

Mòdul 1. Pràctica 2: Emprar l’editor d’equacions científiques matemàtiques El “Microsoft Word” inclou l’editor d’equacions amb el qual podem situar nombres, símbols i text per crear fórmules matemàtiques en la pantalla i poder imprimir-les. L’editor d’equacions és una eina d’edició visual que proporciona les parts de l’estructura d’una fórmula dins de les quals es pot escriure i enganxar nombres, lletres, símbols i estructures addicionals, també es pot modificar una fórmula existent en un document. Per inserir una fórmula en un […]

Instal·lar l’editor d’equacions

Mòdul 1. Pràctica 1: Instal·lar l’editor d’equacions L’editor d’equacions de “Word” no s’instal·la per defecte quan hem efectuat una instal·lació estàndard (NO PERSONALITZADA)de “Microsoft Office 2010”. Per instal·lar l’editor d’equacions de “Microsoft Office 2010”, cal seguir aquests passos (Windows 7): Tanqueu tots els programes que tingueu oberts. Poseu, a la unitat lectora de CD/DVD, el CDROM d’instal·lació de “Microsoft Office 2003”. Si el programa d’instal·lació s’inicia automàticament, atureu la instal·lació. Seleccioneu “Inicio | configuración | Panel de control”. Feu clic damunt […]