Referències creuades

Mòdul 2. Pràctica 6: Referències creuades Referències creuades Una referència creuada és una marca que permet saltar o referir una part del document, ja sigui un títol, una taula, una il·lustració, o una llista numerada, independentment de possibles variacions del número de pàgina. Prèviament a la inserció de referències creuades cal marcar els elements a referenciar des del menú “Insertar” ja sigui com a “Título” o com a “Marcador”. Per inserir una referència creuada cal seguir els següents passos: Situar el cursor on inserir la […]

Definir i posicionar marcadors

Mòdul 2. Pràctica 5: Definir i posicionar marcadors Definir un marcador Per marcar una posició en un document és necessari definir un “Marcador”. Això es fa de la següent manera: Col·loqueu el punt d’inserció en la posició que es vol marcar, o seleccioneu el bloc de text a marcar. Seleccioneu l’opció “Insertar | Marcador”, o premeu la combinació de tecles CTRL+Mayús+F5, per obrir el quadre de diàleg “Marcador”. Escriviu un nom que identifiqui el marcador en el quadre “Nombre del marcador”. Premeu el […]

El concepte de marcador

Mòdul 2. Pràctica 4: El concepte de marcador Què és un marcador? Un marcador és una posició o selecció de text a la qual li assignem un nom per poder fer referències. “Word” marca la posició amb el nom especificat per l’usuari. Aquests marcadors amb nom tenen més utilitats que els marcadors de posició ja que serveixen, per exemple, per crear i numerar referències creuades. Un marcador és un punt determinat dintre d’un document al qual puc anar directament fent […]

Configurar columnes

Mòdul 2. Pràctica 3: Configurar columnes Encolumnar un document Organitzar un document en columnes és una de les formes més habituals de presentació en els mitjans de comunicació escrits. Per inserir columnes en un document de word 2010: Fer clic damunt l’opció “Diseño página” de la barra de menús Seleccionar “Columnas”. Apareixen aquestes opcions: || En el menú anterior una de les opcions: “Una – Dos – Tres – …” També ho podem fer de la següent manera: Fer clic damunt l’opció “Diseño página” de la […]

Configurar seccions

Mòdul 2. Pràctica 2: Configurar seccions Les seccions En molts documents potser es voldrà millorar l’aspecte de les pàgines per aconseguir una millor presentació, com, per exemple, en algunes pàgines utilitzar un nombre diferent de columnes, una capçalera o peu de pàgina diferent, etc. A fi de poder definir diferents formats de pàgina en un mateix document, el “Microsoft Word” proporciona l’opció de dividir el document en seccions. Tot document “Word” té, almenys, una secció. Una secció es pot inserir […]

Configurar marges de document

Mòdul 2. Pràctica 1: Configurar marges de document Els marges són els costats buits de la pàgina. Des del quadre de diàleg es poden modificar els marges i la zona útil de contingut de la capçalera i el peu de les pàgines de la secció; també es pot configurar el document per a marges simètrics, és a dir, que el marge dret de les pàgines senars es converteixi en esquerre en les parells i l’esquerre de les senars en dret […]