Vista esquema de document

Mòdul 4. Pràctica 5: Vista esquema de document El mode de visualització d’un document en format d’esquema permet organitzar el contingut d’acord amb els títols. L’esquematització, a més d’estructurar un document, pot ajudar a organitzar les idees i el document, transformar les idees principals en títols i proporcionar un marc de treball que permet desplaçar-se amb rapidesa pel document. Per accedir a la visualització en forma d’esquema, cal activar l’opció “Vista | Esquema”. En activar aquest mode de visualització, es mostra […]

Mapa de document

Mòdul 4. Pràctica 4: Mapa de document Un mapa d’un document és una vista que permet veure l’estructura d’esquema i altres elements d´aquest document. Per activar el mapa d’un document Seleccioneu l’opció de menú “Vista | Panel de navegación” Si esteu en un document en blanc, a la part esquerra del document, apareix aquest marc: I si heu utilitzat nivells d’esquema podreu veure alguna cosa semblant a això: Un document que es vegi amb el mapa permet un desplaçament fàcil i […]

Vista d’impressió de document

Mòdul 4. Pràctica 3: Vista d’impressió de document En el mode en disseny de pàgina es veu la pàgina tal com s’imprimirà, és a dir, es veuen capçaleres, peus de pàgina, marges i notes i els elements tal com restaran en imprimir-se. El principal avantatge consisteix en què és un disseny força exacte respecte al resultat final. És possible veure les barres de desplaçament i la posició del cursor respecte la barra lateral. El problema que es pot presentar és […]

Canviar la visualització de pantalla

Mòdul 4. Pràctica 1: Canviar la visualització de pantalla Des de la pestanya “Vista” podeu escollir entre diferents possibilitats de visualització d’un document en relació a la part que es mostra en pantalla: “Borrador”: es mostra el document amb el text i la seva aparença. “Diseño web”: es mostren les pàgines del document com si fossin pàgines web. “Diseño de impresión”: les pàgines es mostren tal i com seran una vegada impreses. “Esquema”: es mostra el document segons la jerarquia d’estils establerta […]