Fer etiquetes amb combinació de correu

Mòdul 8. Pràctica 8: Fer etiquetes amb combinació de correu Què necessitem? Conèixer el tipus de paper que utilitzeu. Seleccionar la impressora adient. Crear un arxiu de dades. Realitzar la combinació de correu. Si us hi fixeu el procediment serà molt semblant al que hem explicat en la pràctica 5. Crear arxiu de dades Creeu un document amb noms i adreces dels pares del centre. Mireu el pràctica 3 d’aquest mòdul on s’explica com crear el document adreces_pares.doc. Realitzar la combinació […]

Modificar les dades dels registres

Mòdul 8. Pràctica 7: Modificar les dades dels registres Inserir, editar o eliminar registres en una font de dades Obriu el document principal de la combinació de correspondència. Seleccioneu l’opció de menú “Correspondencia –> Iniciar combinación de correspondencia” –> “Paso a paso por el asistente para combinar correcpondencia…”. Aneu al Pas 3: “Seleccione los destinatarios”. Mireu la imatge: Feu clic damunt “Examinar”, cerqueu l’arxiu d’origen de dades (adreces.docx) i feu clic damunt “Abrir”. S’obrirà el quadre de diàleg “Destinatarios de combinar correspondencia”. Mireu la imatge: Fins aquí […]

Seleccionar i filtrar registres

Mòdul 8. Pràctica 6: Seleccionar i filtrar registres Seleccionar els destinataris en una combinació de correspondència Obriu el document principal de la combinació de correspondència. Seleccioneu l’opció de menú “Correspondencia –> Iniciar combinación de correspondencia” –> “Paso a paso por el asistente para combinar correcpondencia…”. Aneu al Pas 3: “Seleccione los destinatarios”. Mireu la imatge: Feu clic damunt “Examinar”, cerqueu l’arxiu d’origen de dades i feu clic damunt “Abrir”. S’obrirà el quadre de diàleg “Destinatarios de combinar correspondencia”. Mireu la imatge: En el quadre de diàleg anterior […]

Combinar correu (cartes)

Mòdul 8. Pràctica 5: Combinar correu (cartes) Combinació de correspondència Per a la combinació de correspondència utilitzarem aquests passos: Crear una carta model. Crear un arxiu de dades. Realitzar la combinació de correu. Crear carta model En primer lloc dissenyareu el model de la carta que utilitzareu per enviar a un conjunt de destinataris. Creeu una carta model amb una informació per trametre als destinataris. Exemple: A la part de dalt de la carta escriviu la localitat i la data, […]

Crear models de carta

Mòdul 8. Pràctica 4: Crear models de carta Crear una carta a partir d’una plantilla En el menú “Archivo”, feu clic en “Nuevo”. A la part dreta de la pantalla apareixen les plantilles disponibles en word 2010. Mireu la imatge: En el menú que mostra la imatge anterior, feu clic damunt “Cartas”. Apareix aquest menú: Seleccioneu el model de carta que voleu en les opcions que us presenta Office. Donat que esteu en “Plantillas de Office.com”, quan tingueu decidit quin model us va bé, […]

Definir l’origen de les dades i introduir els registres

Mòdul 8. Pràctica 3: Definir l’origen de les dades i introduir els registres La barra d’eines Correspondència Per rectificar un document combinat o utilitzar-lo per enviar noves cartes podeu obrir el panell de tasques i utilitzar els passos de l’assistent, però també podeu utilitzar els botons de la barra d’eines “Correspondencia”. Què és un arxiu de dades Arxiu de dades és un terme genèric que engloba a tota una categoria d’arxius amb la qual es treballa constantment. Per exemple, la llista de […]

Crear el document principal

Mòdul 8. Pràctica 2: Crear el document principal Què és el document principal El document principal és el document inicial. Es configura amb la mateixa forma i grandària que es desitja que tinguin les cartes, etiquetes, missatges de correu electrònic o sobres finals, o qualsevol altre tipus de documents. Al document principal s’agrega tota la informació que serà idèntica en totes les còpies. Per exemple, en un document principal de sobres, es podria escriure el remitent, i en el document […]

Combinació de correu. Introducció

Mòdul 8. Pràctica 1: Combinació de correu. Introducció La creació de cartes, sobres, “mailings” i etiquetes és una de les habilitats més interessants de “Word”, especialment gràcies a diferents punts: Utilització de possibilitats gràfiques i de tipus de lletra. Utilització de les dades procedents de bases de dades. Cal fer esment de la facilitat de fer servir aquestes possibilitats, així com la facilitat de modificar manualment, si cal, les prestacions que ofereixen els “mailings”. Diferenciem la creació d’elements individuals, amb […]