Configurar una carta model

Si es necessita crear una carta i no es disposa de coneixements tècnics de com fer-ho, “Word” permet utilitzar l’assistent de creació de cartes. L’assistent de creació cartes, el trobem a la pestanya Correspondència\ Inicia la correspondència\ Cartes. Un dels avantatges més interessants és el fet que, un cop s’han escrit els elements que inclou “Word”, de manera automàtica es poden modificar i canviar al gust personal. Si es tracta de documents en català la data s’insereix en el nostre idioma. […]

Emprar l’assistent de combinació de correu

“Word” és una bona eina, tant per a la creació de “mailings” com la d’etiquetes, encara que possiblement per a això és millor “Access”. Un mailing consisteix en escriure una carta a un grup més o menys ampli. La carta conté un seguit d’elements en comú alhora que pot personalitzar-se en funció del destinatari. Per crear un “mailing” cal partir d’una base de dades i un esquema de les posicions on es volen escriure les dades,les quals s´hi poden incloure […]

Configurar fonts de dades

La creació de cartes, sobres, “mailings” i etiquetes és una de les habilitats més interessants de Word, especialment gràcies a diferents punts: Utilització de possibilitats gràfiques i de tipus de lletra. Utilització de les dades procedents de bases de dades. Cal fer esment de la facilitat de fer servir aquestes possibilitats, així com la facilitat de modificar manualment, si cal, les prestacions que ofereixen els “mailings”. Diferenciem la creació d’elements individuals, amb disseny, moltes vegades manual, de la creació de […]