Configurar esquemes numerats

Per numerar un esquema cal seguir els següents passos: Activar l’opció pestanya inici |bloc paràgraf |desplegable de la icona numeració. Escollir de la biblioteca numeració el tipus d’esquema Un cop fet això tornar a clicar el desplegable de la icona numeració i clicar a sobre del botó “Personalizar”. Fet això es poden personalitzar els nivells, el format i el valor de la numeració

Configurar vinyetes

Per canviar el símbol de la vinyeta cal seleccionar el paràgraf en el qual desitgem aplicar vinyetes i, a continuació, pestanya inici/ bloc paràgraf/icona de pic. En el cas de que els suggerits no en siguin prou es poden personalitzar clicant a personalitza un nou pic

Configurar numeracions

Per numerar un esquema cal seguir els següents passos: Pestanya inici “bloc paràgraf i buscar la icona que el deplegable de la icona numeració”. Escollir el tipus d’esquema i clicar a sobre l’opció definir un format de nombre nou en el cas que vulguem canviar opcions de format de nombre. A partir d’aquí podrem seleccionar diferents opcions com poden ser: format de nombre, estil del nombre, posició del nombre, posició del text i la seva sagnia.

Salts de pàgina

Per passar a la pàgina següent en un document . Cal anar a la pestana Inserció /bloc pàgines/Salt de pàgina. Amb això, el text escrit a continuació passarà automàticament a la pàgina següent. Aquesta és una eina fonamental per tal que la maquetació del document no quedi totalment desbaratada al reescriure paràgrafs anteriors.  

Format automàtic

Amb la categoria de Format automàtica agrupem tot un seguit d’eines i possibilitats diverses que tenen els diferents programes i que van destinats a l’aplicació automàtica d’objectes, a la modificació de documents o bé a l’aplicació automàtica de formats predefinits. Si atenem sols a l’àmbit d’aplicació de l’autoformat tenim les següents possibilitats esquemàtiques: A tot el document. Sols a elements seleccionats. En cert sentit es pot parlar dels estils, les plantilles i els assistents com a elements d’aplicació d’autoformat, però en […]

Copiar el format

Si necessitem aplicar a un bloc de text el mateix format que tenim en un bloc de text ja escrit utilitzarem l’opció de “Word” copiar format.   Trobarem la brotxa a la pestanya inici . Es pot copiar el format caràcter o el format de paràgraf.

Lletra capital

“Word” permet la creació de lletres capitals anomenades en el word 2010 com lletra de caixa alta. Es tracta de la possibilitat de fer que la primera lletra d’un paràgraf sigui de mida i estil diferent de les del reste del paràgraf. Per crear-ne una sols cal clicar la pestanya inserció i buscar en el bloc text l’opció de lletra de caixa alta.