Configurar columnes

Les columnes són un element important en la composició de documents de tipus periodístic, així com en d’altres menes. Si bé són fàcils de fer servir presenten certes dificultats que fan que, a moltes feines, es puguin fer servir les taules de manera molt més senzilla, fàcil i ràpida. Per crear columnes es procedeix de la següent manera: – Cal inserir un salt de secció al principi de les columnes (“pestanya presentació de la pàgina/ bloc format de pàgina/ salts/ […]

Aplicar el control de línies vídues i orfes

Per accedir al control de línies vídues i orfes cal anar a la pestanya presentació de la pàgina/ bloc paràgraf/ fletxa inferior esquerra/ i en el quadre que s’obre cal clicar la pestanya/ salts de línia i pàgina. Una línia vídua és la que queda sola a la part inferior d’una pàgina, separada del seu corresponent paràgraf. Una línia és orfena si queda sola al principi d’una pàgina. “Word” evita que succeeixi això, si es té activada aquesta casella, en principi, […]

Espaiat entre paràgrafs

L’espaiat entre paràgrafs és l’espaiat que hi ha entre un paràgraf i els paràgrafs anterior i posterior. L’espaiat entre paràgrafs (especialment en llistats) pot facilitar la lectura del document. Per accedir a poder modificar l’espaiat entre paràgrafs cal anar a la pestanya presentació de la pàgina/ bloc paràgraf/ fletxa inferior esquerra/ i en el quadre que s’obre cal clicar la pestanya/ sagnia i espaiat. Per a un millor control, és millor d’usar-ne només un per paràgraf.

Configurar l’interlineat

L’interlineat és l’espai que hi ha entre les línies d’un paràgraf. Normalment, els processadors tenen definits, per defecte, l’interlineat d’un sol espai o línia (interlineat simple). Per modificar l’interlineat és una tasca senzilla. Cal anar a la pestanya / Presenetació de la pàgina / bloc paràgraf / i clicar la fletxa inferior esquerra. A l’apartat espaiat/ interlineat podràs modificar el valor d’aquest. Abans, però, cal haver col.locat el cursor en el paràgraf en el qual volem canviar l’interlineat.

Configurar blancs entre paràgrafs

Modificar l’espai blanc entre paràgrafs és una tasca senzilla de configurar amb el “Microsoft Word”. Cal anar a la pestanya / Presenetació de la pàgina / bloc paràgraf / i clicar la fletxa inferior esquerra. En aquesta pestanya cal fixar-se on diu espaiat i augmentar o disminuir segons les nostres necessitats.