Aplicar l’autoformat de taules

Les taules poden tenir vàries qualitats en el seu format, donant color a les vores i sombrejats predefinits pel mateix programa. Això ho aconseguim a través del botó “Estils de taules”.

Canviar la mida de les cel·les

No totes les columnes d’una taula han de ser forçosament de la mateixa mida. Pot haver-n’hi unes de més amples que les altres. Per canviar-ne la mida es pot fer de dues maneres diferents: amb el ratolí o per menú. Per canviar les mides amb el ratolí: Fixa’t que, en treballar amb taules, l’aspecte del regle canvia. Hi apareixen unes marques que indiquen la mida de cada columna de la taula. Cal situar el ratolí sobre la marca de la […]

Canviar color i línies a taules

Donar format a una taula de “Word” es pot fer de 3 maneres: mentre s’està fent i un cop dissenyada. A partir de l’autoformat de taules. Un cop fet la taula clicar-hi al damunt per obrir la pestanya eines de taules i la subpestanya disseny. Allí es poden escollir diferents dissenys de taula. Si es vol donar format a la taula mentre s’està creant es pot fer amb l’ajut del llapis i de les eines de format de la “Barra de taules”. Per […]

Inserir columnes a taules

Es poden afegir files i columnes en qualsevol lloc de la taula. Cal seleccionar la columna a l’esquerra de la qual volem inserir. També es pot fer activant l’opció a pestanya presentació i escollir inserir les columnes que volguem. “ i escollir un dels possibles resultats que presenta el quadre de diàleg (opció recomanda).

Inserir files a taules

Es poden afegir files i columnes en qualsevol lloc de la taula. Cal seleccionar la fila sobre la qual volem inserir o la columna a l’esquerra de la qual volem inserir. Cas de voler afegir una fila a la part inferior de la taula, cal situar el punt d’inserció a l’última cel·la de l’última fila i prémer la tecla TAB. També es pot afegir fila des de l’opció **pestanya presentació i escollir inserir les files que volguem.

Inserir cel·les a taules

Es poden afegir cel·les en qualsevol lloc de la taula. Cal seleccionar la fila o la columna sobre la qual volem inserir. Per afegir un cel·la o un grup de cel·les, cal clicar damunt la cel·la i s’activarà la barra d’eines de les taules, un cop tinguem la barra activa haurem de clicar a la pestanya presentació i escollir inserir les columnes o files que vulguem.

Creació de taules

Una taula és un conjunt de cel•les organitzades en files i columnes. Per tal de crear una taula cal: Pestanya inserció\ bloc taula\ icona taula Un cop hàgim creat la nostra taula apareixerà la barra específica de les taules en la qual podrem definir i configurar un munt d’opcions de la nostra taula.