Canviar paraules escrites erròniament

Llevat de les diferències a l’idioma, els programes d’”Office” tenen tots un funcionament molt semblant, permeten les funcions tradicionals a l’ortografia, alhora que incorporen la possibilitat de realitzar una reparació automàtica de les errades ortogràfiques, es pot dir que tenen una certa memòria de les errades que es realitzen, i poden corregir-les en un futur de manera automàtica. L’eina de correcció està formada per tres capses amb paraules: Durant el procés de correcció el programa es detindrà al punt on […]

Utilitzar sinònims

Hi ha la necessitat de tenir sinònims de paraules que coneixem poc, que no acaben de satisfer o que es repeteixen molt. L’eina de sinònims permet cercar paraules amb el mateix sentit. Es pot fer servir de diferents maneres: a) seleccionant una paraula i activant la pestanya revisió\ Tesaurus\. Fet això s’obrirà una barra a l’esquerra del document on apareixeran els sinònims. Sigui quina sigui la manera d’obrir “Sinònims”, es pot realitzar una cerca de paraules de manera que sols “cerqui” […]

Aplicar autocorrecció de document

L’autocorrecció és un servei que es troba integrat totalment a totes les aplicacions. El funcionament és el següent: els programes “Office” substitueixen, de manera automàtica, unes paraules per unes altres. La utilització d’aquest servei és doble: Permet corregir errades de mecanografia freqüents per a un determinat usuari. Permet definir abreujaments de manera que es pugui escriure de manera més ràpida. A “Word” es pot fer de manera ràpida durant l’escriptura assenyalant-ho. Si hi ha diferents paraules suggerides en fer un […]

Configurar el corrector ortogràfic i gramatical en un idioma determinat

A vegades ens interessarà revisar un diccionari. Per fer això ens caldrà anar a la pestanya Revisió\ bloc llengua\ icona llengua\ escollir preferències de la llengua….. S’obre un quadre i hem d’escollir correcció a la columna de la dreta. Fet això només cal buscar el botó de Diccionaris personalitzats. escollint tot seguit l’opció “edita la llista de paraules”. Si es fa això “Word” desactivarà la correcció automàtica i obrirà el diccionari que s’hagi indicat. D’aquesta manera mostrarà un document amb totes les paraules […]

Instal·lar el corrector ortogràfic i gramatical en un idioma determinat

Activar el corrector Per activar l’eina “Ortografia” es pot fer a través de: PestanyaRevisió\ icona Ortografia y gramàtica. Prement F7. En principi sembla senzill, però cal tenir en compte els següent punts: Primer, cal tenir en compte en quin moment s’activa l’opció de correcció, ja que es pot fer de dues maneres molt diferents: a) a un document general, des de qualsevol part del mateix o b) amb text seleccionat. En el primer cas, es revisarà tot el document de la […]