Emprar l’eina de substitució de paraules

Es pot realitzar una substitució activant la pestanya inici\ bloc edició\ cerca\ avançada, o bé activant “Control, L”, o bé a partir del quadre de cerca activant el botó “substitueix”. Es pot substituir una paraula concreta per una altra o també es poden reemplaçar totes les ocurrències d’una paraula per una altra. Encara que pot semblar més senzill reemplaçar que no pas cercar, sovint és força més empipador, especialment perquè no es tenen en compte certs detalls, sobretot detalls referents a formats i […]

Emprar l’eina de recerca de paraules

Es pot dir que “Word” permet de fer la cerca de dues maneres diferents : La cerca senzilla. Permet cercar paraules i frases. Es pot activar la cerca àmplia prement el botó “Crt+B” La cerca àmplia. Permet cercar de manera més complexa. A la cerca àmplia es poden cercar com exemple: Format. La paraula “Barcelona”, marcada amb format de català, o bé els llocs on hi ha la paraula “Barcelona” en negreta. Especial. Permet cercar nombres, paraules amb nombres. Tabuladors, paràgrafs…;