Inserir una forma predeterminada

Moltes de les imatges que es creen tenen elements de text comuns. Molts d’aquests elements són fletxes, estrelles, cercles&ldots; Aquests elements es poden fer servir a “Office” a partir de la icona que té el nom “Autoformas”. En fer-hi un clic s’obren un conjunt de possibles formes: Les diferents categories disposen d’un ampli ventall d’imatges possibles. Les “Autoformes” es poden manipular, canviar de mida, posició&ldots; segons calgui.

Inserir una gràfica de dades

Al nostre món, les eines gràfiques són imprescindibles. El principal avantatge que tenen és el de donar una ràpida informació visual sobre determinats conjunts de dades numèriques, facilitant una informació ràpida i clara. A “Word” es poden inserir gràfics de manera força fàcil i ràpida: Per inserir un gràfica cal activar: la pestanya inserció\ bloc il·lustracions\ gràfic * En el moment en que cliquem la icona del gràfic haurem d’escollir quin tipus de gràfic volem crear. * Tot seguit s’obre una […]

Editar el posicionament d’imatges

Segons quin sigui l’objecte que es selecciona, en fer-hi un clic amb el botó dret del “mouse”, s’obre el menú contextual on s’hi indiquen un seguit de possibilitats. En aquest menú hi ha diferents aspectes que ja s’han explicat, com ara Copiar, Enganxar&ldots;, n’hi ha un al qual cal prestar-hi tota l’atenció i que correspon a “Formato de Imagen”. El format de la imatge permet controlar-ne quasi tots els aspectes, com ara són: Color, Mida, Ajustament, Imatge, Posició i Quadre de […]

Inserir una imatge capturada amb una càmera digital

Cal dir que una càmara fotogràfica digital estàndard pot desar els arxius d’imatge (fotografies) en dues ubicacions. A la memòria interna. A la targeta de memòria. Un cop sabem on ha desat l’arxiu, la forma més fàcil d’inserir una imatge en un document de “Word” serà la següent: Descarregarem els arxius de la càmera en una carpeta en una ubicació del nostre ordinador. Normalment i, per defecte, serà a les meves imatges. Posteriorment caldrà inserir la fotografia com a una imatge […]

Inserir una imatge des d’un arxiu

Per inserir una imatge des d’un arxius cal activar la pestanya inserció\ bloc il·lustracions\ icona imatge. A l´hora d’inserir una imatge des d’un arxiu es requereixen un seguit de punts que cal tenir molt en compte: Ubicació de la imatge. Cal indicar al programa a quin lloc es troben les imatges. És recomanable establir la carpeta per defecte on es tenen. D’aquesta manera es podrà anar molt més ràpid. Conèixer el format de la imatge. No tots els formats poden ser […]

Inserir una imatge predefinida

Moltes vegades es volen posar a qualsevol dels programes “Office” imatges i elements ja dissenyats. Per fer-ho, cal activar la pestanya inserció\ bloc il·lustracions\ icona galeria d’imatges. Si es vol disposar de tots els elements del programa, llavors cal inserir el “CD d’Office” a la unitat que correspongui i en activar aquesta opció el programa el detectarà i oferirà la possibilitat d’inserir no sols imatges sinó que també es podrà tenir accés a so, vídeo… Si no es té el CD […]