Utilitzar estils predefinits

Els estils estan formats per conjunts de valors com ara colors, fonts… destinats a donar coherència als documents. Gràcies als estils és fàcil agrupar elements semblants i entendre determinats elements. Els estils contribueixen a donar coherència als documents. A “Word” els estils són bàsics per donar coherència als documents i facilitar canvis, cerques i funcions d’automatització. Els estils s’apliquen a paràgrafs o bé a caràcters, i es guarden en plantilles i als documents. Un estil creat a un document no […]

Crear una plantilla personalitzada

Per personalitzar una plantilla es pot activar pestanya” Fitxer\ Opcions\ personalitza la barra\ i clicar el botó personalitza”. Escollir el comandament que es vulgui, i assignar-lo a la plantilla o al document que faci falta. Aquest darrer punt pot ocasionar problemes, ja que és una manera a través de la qual poden intercanviar-se virus. Sols s’han d’acceptar documents personalitzats i amb macros si es coneix perfectament la procedència. L’àmbit dins del qual s’aplicarà la personalització dels comandaments que s’escullin es […]

Crear documents a partir d’assistents predefinits

“Word” disposa d’un conjunt d’assistents destinats a proporcionar ajut a l’usuari, ja sigui en camps que no coneix ja sigui en camps on necessita ajut. Els assistents poden activar-se tant des del programa com des de l’assistent per la creació de cartes que s’explicarà posteriorment, ja sigui a l’inici del programa o a la creació d’un document amb el comandament “Crea”.