Accedir a la vista prèvia a la impressió

Per veure com quedarà el document i fer les modificacions que calgui abans d’imprimir-lo, és important tenir en compte les opcions que trobarem a la pestanya Visualització. Tot seguit s’indiquen a la següent imatge aquelles opcions que s’utilitzen més habitualment:

Configurar la pàgina de forma bàsica

Moltes de les opcions de configuració de pàgina les podem tractar des de la finestra d’impressió que hem comentat a la pràctica anterior (Fitxer / Imprimeix), però la manera més ràpida de tractar aquestes opcions és mitjançant els botons que trobem a la pestanya Presentació de la pàgina. Podeu definir, prèviament, les característiques d’impressió del vostre document. Ens fixarem en les opcions Marges, Orientació i Mida. Marges A la l’opció “Marges” podeu seleccionar les distàncies del text al límit del full, deixant un marge: superior […]

Imprimir un document

Si voleu imprimir un document de l’àrea de treball teniu diversos procediments: 1. Activar la funció “Fitxer| Imprimeix“ o bé activar la combinació de tecles CONTROL + P Ja donem d’ordre d’impressió d’una manera o de l’altra, es mostra la següent finestra: Si us fixeu en la imatge anterior veureu que podeu triar la impressora, l’interval de pàgines a imprimir i la quantitat de còpies que voleu fer del document. Cadascuna de les opcions que trobem presenta un desplegable que a l’obrir-lo donarà […]