Formatar un document

Donar format consisteix en canviar l’aspecte dels caràcters (lletres, números i símbols), de les fonts, grandària, espaiat entre línies, sagnat i espaiat entre paràgrafs. Un estil és una combinació de formats de caràcter i de paràgraf que simplifiquen el procés de donar forma als paràgrafs. Formatar també implica el disseny de les pàgines: columnes, costats, capçaleres i peus de pàgina. El Word incorpora recursos d’autoformat que permeten, en escriure, centrar-se en el contingut dels documents, l’aspecte ja li dóna el programa. Millorar […]

Aplicar perfils i ombres de paràgrafs

Procediment per aplicar perfils de paràgraf: 1. Posar el cursor en el paràgraf on vols aplicar un perfil. 2. Anar a l’opció de la franja d’opcions “Inici” on trobarem les opcions que permeten aplicar vores i ombres. 3. Fer clic a sobre del desplegable de l’opció de vores i ombrejat i escollir el tipus de vora que volem aplicar. 4. Observem com s’aplica la vora seleccionada. És possible concretar més el tipus de vora i la ubicació d’aquesta. Per fer-ho: 1. Posar […]

Alinear paràgrafs amb justificació

Justificar: alinea els paràgrafs seleccionats als marges o sagnies esquerra i dret. Aquesta opció de format fa que totes les línies del text quedin ajustades tant al marge dret com al marge esquerra. Si és necessari el programa allargarà els espais entre paraules. Per alinear un paràgraf de text amb justificació: 1. Situa el cursor en qualsevol lloc del paràgraf. 2. Anar a l’opció de la franja d’opcions “Inici” on trobarem les opcions que permeten editar el text seleccionat. 3. […]

Alinear paràgrafs a la dreta

Alinear a la dreta: Alinea el text seleccionat a la dreta amb el marge esquerra discontinu. Aquesta opció de format fa que totes les línies d’un paràgraf quedin alineades a la dreta de la pàgina amb el marge esquerra discontinu. Per alinear un paràgraf de text a la dreta: 1. Situa el cursor en qualsevol lloc del paràgraf (no cal seleccionar-lo). 2. Anar a l’opció de la franja d’opcions “Inici” on trobarem les opcions que permeten editar el text seleccionat. […]

Alinear paràgrafs al centre

  Centrar: Centra el text seleccionat entre els marges esquerra i dret o amb les sagnies de paràgraf. Aquesta opció de format fa que totes les línies d’un paràgraf quedin alineades entre els marges esquerra i dret. Per alinear un paràgraf de text al centre: 1. Situa el cursor en qualsevol lloc del paràgraf. 2. Anar a l’opció de la franja d’opcions “Inici” on trobarem les opcions que permeten editar el text seleccionat. 3. Fes clic damunt Centrar text Per alinear […]

Alinear paràgrafs a l’esquerra

Alinear a l’esquerra: Alinea el text seleccionat a l’esquerra amb el marge dret discontinu. Aquesta opció de format fa que totes les línies d’un paràgraf quedin alineades a l’esquerra de la pàgina amb el marge dret discontinu. Per alinear un paràgraf de text a l’esquerra: 1. Situa el cursor en qualsevol lloc del paràgraf (no cal seleccionar-lo). 2. Anar a l’opció de la franja d’opcions “Inici” on trobarem les opcions que permeten editar el text seleccionat. 3. Fes clic damunt Alinear […]