Crear documents basats en plantilles predefinides

El paper de les plantilles és el de servir de matrius als documents alhora que proporciona elements d’automatització. En crear un document a partir de “Fitxer→Crea→Plantilles de l’Office” es pot escollir entre diferents plantilles disponibles, la qual cosa és ràpida i, de vegades, més fàcil de fer servir que no pas els assistents. Cal indicar alguns punts interessants sobre les plantilles: És fàcil crear plantilles personals sense cap gran coneixement de programació. Senzillament cal tenir clars els elements que són repetitius en […]

Modificar el format de taula

Per modificar el format d’una taula, hem de fer clic a sobre d’aquesta. Així, s’activaran les opcions Eines de taules. En aquestes opcions trobem dues pestanyes que permeten editar l’aspecte de la nostra taula. Tot seguit comentem algunes de les opcions més rellevants que hi podem trobar: * Pestanya Disseny Permet aplicar estils de taula que ja estan creats, o bé, podem indicar el tipus de línia, colors… que es volen aplicar a la taula. * Pestanya Presentació Permet dissenyar l’estructura de la […]

Introducció a les taules

Les taules permeten organitzar la informació distribuïda en format de files i de columnes. Una taula està formada per cel·les distribuïdes en vertical i horitzontal tot i que es poden crear dissenys especials per a cada taula. Trobem tres maneres de crear una taula: seleccionant les cel·les que volem, indicant-ho a la finestra de inserció de taula o bé dibuixant-la. Aquestes opcions diferents per crear una taula les trobarem a la pestanya Inserció de la franja d’opcions (botó Taula). Botó Taula. En fer clic a […]