Cercar informació dins el full

Per buscar informació dins d’un full de càlcul podem anar al Menú Inici | botó Cercar o emprar la drecera curta (Ctrl+B).

Es desplega una finestra que ens permet cercar un text dintre de tot el full actiu. Només hem d’escriure el text buscat i prémer el botó Buscar siguiente

S’aniran marcant successivament les cel·les que tenen el text indicat.

Podem obtenir opcions complementàries desplegant-se quan premem el botó Opcions

Format: La cerca es restringirà a les cel·les amb un determinat format (data, numèric, text…).
Dins: Podem triar la cerca. Es realitza en el full actiu o en tot el llibre.
Cerca: Si la cerca es realitza per Fileres o per Columnes.
Selecciona: Si la cerca es realitza dintre de les Fórmules o en el Contingut o en els Comentaris.

També podem definir si el text que es cerca ha de coincidir amb la cel·la completa (cal activar l’opció) o si es tenen en compte les majúscules i minúscules (Si activem aquesta opció, No ens trobarà “Paraula” si cerquem “paraula”)

En un principi es poden fer cerques més generals i si el nombre de resultats és massa alt, anar restringint les opcions.

**Si tenim marcada una columna o una filera la cerca quedarà restringida als valors de la zona seleccionada