Combinar diferents estils a cel·les

Podem combinar els estils de diversos llibres, de forma que incorporem al llibre actiu l´estil d’un altre llibre d’Excel.

Per fer-ho cal obrir també el llibre on tenim els estils creats.
Anem al llibre on volem incorporar els estils i tot seguit anem al Menú Inici | Estils de cel·la i combinar estils.

S’obre una nova finestra.

Seleccionem el llibre del qual volem copiar els formats i acceptem. Els formats de l’altre llibre es combinen amb els del llibre actiu.