Configurar blancs entre paràgrafs

Modificar l’espai blanc entre paràgrafs és una tasca senzilla de configurar amb el “Microsoft Word”. Cal anar a la pestanya / Presenetació de la pàgina / bloc paràgraf / i clicar la fletxa inferior esquerra.

En aquesta pestanya cal fixar-se on diu espaiat i augmentar o disminuir segons les nostres necessitats.