Configurar columnes

Les columnes són un element important en la composició de documents de tipus periodístic, així com en d’altres menes. Si bé són fàcils de fer servir presenten certes dificultats que fan que, a moltes feines, es puguin fer servir les taules de manera molt més senzilla, fàcil i ràpida.
Per crear columnes es procedeix de la següent manera:

– Cal inserir un salt de secció al principi de les columnes (“pestanya presentació de la pàgina/ bloc format de pàgina/ salts/ i en el quadre que s’obre cal clicar sobre salt de pàgina continu. “)
– Seleccionar “pestanya presentació de la pàgina/ bloc format de pàgina/ columnes” Situar un altre salt de secció al final de les columnes

A través de l’opció més columnes es pot establir i configurar la mida de les diferents columnes, alhora que es pot posar una línia de separació entre les columnes.

Si a les columnes es vol que el text passi d’una columna a l’altra es pot fer servir la possibilitat del menú Inserir salt de columna. També es pot introduir Intro, encara que no és massa elegant ni recomanable.