Configurar el full per imprimir les línies de divisió

Anem al Menú Presentació de la de pàgina

Podem fer que es mostrin en pantalla i s’imprimeixin les línies de divisió.

Podem veure la diferència d’impressió si activem o no l’opció “Impressió.
Per imprimir la quadrícula

Resultat:

Per no imprimir les línies de divisió de la quadrícula


Resultat:


A la configuració també s’hi pot accedir des de la presentació preliminar si estem observant com quedarà imprès el nostre treball:
Menú Fitxer Opció Imprimeix i clicant sobre Format de pàgina

Anem a la pestanya Full i tenim l’opció d’activar o desactivar les línies de la quadrícula.