Configurar el número de pàgina

El número de pàgina es pot inserir dintre de l’espai destinat a la capçalera o el peu del document. Per fer-ho:

1. Fer clic a la pestanya Inserció de la franja d’opcions. Observarem com es troba el grup d’opcions que ens permet treballar amb la capçalera i el peu del document.

2. Fer clic a sobre de l’opció Número de pàgina. Observarem que es despleguen una sèrie d’opcions que ens permeten indicar on es vol inserir la numeració i amb quin format.

Les opcions que hi trobem són les següents:

• Principi de la pàgina. Insereix la numeració a la capçalera del document.

• Final de la pàgina. Insereix la numeració al peu del document.

• Marges de la pàgina. Permet inserir la numeració a l’espai destinat al marge esquerra o dret del document amb una figura de fons.

• Posició actual. Insereix la paginació al lloc exacte on es troba el cursor en el moment de donar l’ordre.

• Format de números de pàgina. Es mostra una finestra on es pot indicar el format que es desitja que tinguin els números (números, lletres, números romans…), el número pel qual es vol començar la paginació (Inicia a)…

• Suprimeix els números de pàgina. Elimina del document la paginació inserida prèviament.