Configurar fonts de dades

La creació de cartes, sobres, “mailings” i etiquetes és una de les habilitats més interessants de Word, especialment gràcies a diferents punts:

  • Utilització de possibilitats gràfiques i de tipus de lletra.
  • Utilització de les dades procedents de bases de dades.
  • Cal fer esment de la facilitat de fer servir aquestes possibilitats, així com la facilitat de modificar manualment, si cal, les prestacions que ofereixen els “mailings”.

Diferenciem la creació d’elements individuals, amb disseny, moltes vegades manual, de la creació de “mailings”, basat en volums de dades