Configurar el corrector ortogràfic i gramatical en un idioma determinat

A vegades ens interessarà revisar un diccionari. Per fer això ens caldrà anar a la pestanya Revisió\ bloc llengua\ icona llengua\ escollir preferències de la llengua….. S’obre un quadre i hem d’escollir correcció a la columna de la dreta. Fet això només cal buscar el botó de Diccionaris personalitzats. escollint tot seguit l’opció “edita la llista de paraules”.

Si es fa això “Word” desactivarà la correcció automàtica i obrirà el diccionari que s’hagi indicat. D’aquesta manera mostrarà un document amb totes les paraules del diccionari que s’hagin afegit. Es poden esborrar o afegir, segons calgui, les paraules que facin falta.

Una opció molt interessant, també, és la de poder crear els Diccionaris personals ja que ens permetran introduir moltes paraules d’un determinat tema. Es poden tenir diccionaris temàtics, per exemple de medecina i de veterinària, o poden ser força personals, com ara d’empreses. El gran avantatge que tenen és el fet que faciliten la correcció, ja que les paraules que contenen es donen per correctes pel corrector i no es demana per la seva validesa durant la correcció.

Particularitats dels diccionaris personals

Els diccionaris personals es situen a la carpeta compartida:

  • “Archivos de programa\Archivos comunes\Microsoft Shared\UProof” o bé a la carpeta de “Windows” que s’hagi indicat durant la instal·lació.
  • Si cal, es poden copiar d’una carpeta a l’altra.
  • Es poden trobar els diccionaris utilitzant l’eina de cerca de l’explorador de “Windows”. Cal cercar *.DIC. Com que es tracta d’arxius “ASCII“, es poden intercanviar entre diferents programes que utilitzin aquest format. Si no és aquest el format es pot fer servir “guardar com” i altres tècniques. Com es pot veure el nucli del treball i de la gestió dels diccionaris és el processador de text.