Configurar la pàgina de forma bàsica

Moltes de les opcions de configuració de pàgina les podem tractar des de la finestra d’impressió que hem comentat a la pràctica anterior (Fitxer / Imprimeix), però la manera més ràpida de tractar aquestes opcions és mitjançant els botons que trobem a la pestanya Presentació de la pàgina.

Podeu definir, prèviament, les característiques d’impressió del vostre document. Ens fixarem en les opcions MargesOrientació i Mida.

  • Marges

A la l’opció “Marges” podeu seleccionar les distàncies del text al límit del full, deixant un marge: superior – inferior – esquerra – dret.

Hi ha una sèrie de marges que s’ofereixen de manera predeterminada o bé, es poden establir manualment des de l’opció Marges personalitzats…. Una vegada escollida aquesta darrera opció es mostra una finestra com la següent.

Des d’aquesta finestra es pot indicar d’una manera concreta els cm. que es volen establir com a marges esquerre, dret, superior i inferior.

  • Orientació

A l’obrir el desplegable d’aquesta opció, podrem escollir si volem aplicar una orientació vertical (definida per defecte) o horitzontal.

  • Mida

Ens permet escollir la mida del paper amb la que treballarem. La mida A4 és la més habitual en els documents normals.