Configurar l’interlineat

L’interlineat és l’espai que hi ha entre les línies d’un paràgraf. Normalment, els processadors tenen definits, per defecte, l’interlineat d’un sol espai o línia (interlineat simple).
Per modificar l’interlineat és una tasca senzilla. Cal anar a la pestanya / Presenetació de la pàgina / bloc paràgraf / i clicar la fletxa inferior esquerra. A l’apartat espaiat/ interlineat podràs modificar el valor d’aquest. Abans, però, cal haver col.locat el cursor en el paràgraf en el qual volem canviar l’interlineat.