Consolidar dades entre diferents fitxers

  • Combinar valors de diversos rangs de dades que es troben a diferents fulls de càlcul.
  • Consideracions prèvies:

Per combinar valors de diversos rangs de dades que es troben a diferents fulls de càlcul, s’ha de tenir en compte que: – Els rangs de dades han de formar part d’una llista, o sigui, han de tenir una etiqueta a la primera fila. – Tots els rangs han de tenir la mateixa posició. – Els rangs han d’estar en diferents fulls de càlcul. La consolidació també la fareu sobre un full diferent.

Mètode

Per fer-ho, podeu seguir les passes següents:

1. Aneu a Dades | Consolida

2. A la finestra resultant seleccioneu la funció de síntesi amb la que voleu fer la consolidació.

3. Des de l’apartat Referència seleccioneu el primer rang de cel·les que voleu consolidar i feu clic al botó Afegeix. Repetireu aquest pas tantes vegades com rangs vulgueu consolidar.

Si voleu que les dades estiguin constantment actualitzades seleccioneu l’opció Crea enllaços amb les dades d’origen.