Copiar el format

Si necessitem aplicar a un bloc de text el mateix format que tenim en un bloc de text ja escrit utilitzarem l’opció de “Word” copiar format.   Trobarem la brotxa a la pestanya inici .
Es pot copiar el format caràcter o el format de paràgraf.