ExcelIntermig mòdul 2

Copiar fulls sencers

Amb el botó dret del ratolí (menú contextual) cliquem sobre el full que volem copiar.

Ens sortirà un desplegable:

Si no activem l’opció Crear còpia el full es mourà. En referència a la destinació hem d’indicar:

  • El llibre on s’ha de situar la còpia (per defecte és el mateix llibre) Si tenim més d’un llibre obert podem copiar o moure fulls d’un llibre a l’altre.
  • La posició on es col·locarà (davant el full que seleccionem, o bé al final)