Copiar i enganxar text

Les accions de copiar i enganxar text afecten un bloc de text. Prèviament a aquestes accions cal seleccionar el text amb què volem treballar. Consulteu el capítol 3 d’aquest mòdul on s’expliquen els procediments per seleccionar blocs de text.

Les accions de copiar/enganxar es poden fer de diferents maneres.

1. Des de la franja d’opcions anant a la pestanya “INICI

Copia el text seleccionat al Porta-retalls
Enganxa en el document el contingut del Porta-retalls

2. Amb el teclat amb una combinació de tecles:

COPIAR: CONTROL + C

ENGANXAR: CONTROL + V

3. Fer clic amb el botó dret del ratolí:

4. Amb el ratolí seguint aquest procediment:

  • Seleccionar amb el ratolí el bloc de text a copiar.
  • Prémer la tecla CTRL (manteniu-la premuda fins el final)
  • Situar el punter del ratolí sobre el bloc seleccionat.
  • Prémer el botó esquerra del ratolí i, sense deixar-lo anar, desplaçar el punt d’inserció a la part del document on s’ha de traslladar el bloc i deixar de prémer el botó i la tecla CTRL.
  • Si l’acció d’arrossegar un text seleccionat amb el ratolí es fa amb el botó dret, en deixar-lo anar, un quadre de diàleg permet escollir entre diferents opcions.

Els passos que s’han de seguir per copiar i enganxar un bloc de text d’un document són els següents:

  • Seleccionar, amb el teclat o amb el ratolí, el bloc de text que es vol copiar.
  • Polsar la combinació de tecles <Control + C> o fer clic damunt la icona  de la pestanya Inici, o bé, fer clic amb el botó dret del ratolí i escollir l’opció copiar.
  • Situar el cursor en el lloc on volem enganxar el text seleccionat fent un clic.
  • Polsar combinació de tecles <Control + V> o fer clic damunt la icona  de la pestanya Inici, o bé, fer clic amb el botó dret del ratolí i fer clic a l’opció Opcions d’enganxament.