Crear documents a partir d’assistents predefinits

“Word” disposa d’un conjunt d’assistents destinats a proporcionar ajut a l’usuari, ja sigui en camps que no coneix ja sigui en camps on necessita ajut.

Els assistents poden activar-se tant des del programa com des de l’assistent per la creació de cartes que s’explicarà posteriorment, ja sigui a l’inici del programa o a la creació d’un document amb el comandament “Crea”.