Crear documents basats en plantilles predefinides

El paper de les plantilles és el de servir de matrius als documents alhora que proporciona elements d’automatització.

En crear un document a partir de “Fitxer→Crea→Plantilles de l’Office” es pot escollir entre diferents plantilles disponibles, la qual cosa és ràpida i, de vegades, més fàcil de fer servir que no pas els assistents.

Cal indicar alguns punts interessants sobre les plantilles:

  • És fàcil crear plantilles personals sense cap gran coneixement de programació. Senzillament cal tenir clars els elements que són repetitius en una família de documents, els quals poden ser:
  • Capçaleres i peus de pàgina. Moltes vegades es tracta de fer servir sempre el mateix encapçalament i peu per a molts documents.
  • Elements d’autotext. Si es tracta de tenir diferents grups d’autotext pot crear-se una plantilla i assignar autotext sols a ella.

Molts elements que es fan servir sols s’utilitzen en determinades plantilles. Si es vol simplificar la plantilla normal es poden assignar determinats elements sols a una plantilla. Aquests elements són els següents:

Estils, Autotext, Barres d’eines, Elements de macro.

Per assignar-los a una plantilla cal activar:

Pestanya fitxer\ Opcions\ columna dreta complements a sota de tot en el desplegable escollir plantilles i clicar el botó Vés. En el següent quadre clicar el botó organitzador.

  • Cal seleccionar l’element que sigui des de la plantilla i copiar-lo, esborrar-lo o canviar-li el nom. Si es vol copiar pot dirigir-se de la plantilla X a la plantilla Y. El quadre que indica, per exemple, “Autotexto disponible” en permet seleccionar la plantilla o el document que conté l’autotext, igual es pot fer amb “Estils, Barres i Macros”.