Crear escenaris

L’escenari és una eina per tal de preveure resultats. suposeu que heu d’elaborar un pressupost per fer una aula d’informàtica nova i teniu diverses opcions. Doncs bé, l’escenari us permet poder comparar-les.

En aquest cas comparareu entre dues propostes: una l’anomenareu ‘Proposta A’ i l’altra ‘Proposta B’. D’entrada, les dades seran aquestes:

Per tal de crear l’escenari seguireu les passes següents:

1. A la pestanya Dades | Anàlisi condiciona | Administrador d’escenaris

2. A la finestra emergent cliqueu el botó ‘Afegeix’.

3. Ara començareu a crear la primera proposta, que anomenareu ‘Proposta A’. A la imatge següent podeu veure els paràmetres que posareu.

4. Feu clic al botó ‘D’acord’.

5. I, per últim, surt una finestra on es permet, si no ho heu fet abans, introduir els valors.

6. A continuació repetireu el mateix procés per elaborar la ‘Proposta B’. Finalment us quedarà una finestra que mostra els dos escenaris creats.