Crear filtres de dades automàtics

Quan tenim una gran quantitat de dades la forma més senzilla de trobar-les és creant filtres automàtics.
Per fer-ho ens situem en qualsevol cel·la que contingui alguna de les dades que volem filtrar i anem al Menú Dades | Botó Filtre

Apareix al costat dels noms dels camps (o títols de les columnes) una icona    que ens permet seleccionar un criteri de filtre.

A partir d’ara es poden seleccionar els valors de qualsevol de les columnes si triem el filtre personalitzat:

Ens trobarem amb moltes opcions que podem escollir amb el desplegable de l’esquerra:

 • és igual a
 • no és igual a
 • és més gran que
 • és més gran o igual que
 • és més petit que
 • és més petit o igual que
 • comença amb
 • no comença amb
 • acaba amb
 • no acaba amb
 • conté
 • no conté

A la dreta posarem el valor.
Per exemple, noms que comencin per “A”:

Per tornar a veure totes les dades cal tornar   i clicar sobre “Selecciona tot

Per desactivar els filtres, cal tornar al mateix menú i tornar a clicar sobre de Menú al Menú Dades | Botó Filtre