Crear gràfiques bàsiques

Per crear un gràfic, primer cal seleccionar les dades amb què volem treballar:

Pas 1: Seleccionar les dades

En l’exemple seleccionarem les dades d’ensenyament, públic i privat, però no el total.

(Podem fer-ho emprant la tecla Ctrl      mentre fem la selecció:
Primer seleccionem des d’A4 fins a A11. Premem Ctrl i tot seguit, sense deixar anar la tecla, seleccionem des de C4 fins D11)

Pas 2: Seleccionar el tipus de gràfic

Tenim un grapat de tipus de gràfics: columnes, barres, línies, circulars, punts dispersos, àrees, anell, radials, superfície, cotitzacions bursàtils, bombolles, cilíndrics, cònic i piramidals. Cada tipus té diversos subtipus.

Levat de casos concrets que necessiten tipus de gràfics especials, emprarem els quatre primers que són els més usuals.

Manera a: obrint un pantalla amb tots els tipus de gràfics

Tot seguit premem la l’extrem inferior dret del grup Gràfics:


i s’obriran una finestra amb tots els tipus de gràfics:

Manera b: anar directament a un tipus de gràfic

Podem anar directament a un tipus i s’obre un desplegable amb tots els subtipus de gràfic.

Pas 2: Dades d’origen

Per defecte l’Excel pren com a sèrie de dades les columnes (en el nostre cas 2: públic i privat)

Podem canviar-ho prement “Canviar de Fila/columna” i observem que tenim 7 sèries de dades que corresponen a les files.

Obtindrem el següent resultat:

Pas 3: Opcions de gràfic

Si tenim seleccionat un gràfic observem que sobre un nou grup:


En aquestes pestanyes trobarem moltes opcions de modificació dels nostres gràfics.

Ens centrem en tres presentacións bàsiques:

  • Presentació 1

  • Presentació 2

  • Presentació 3

A la pestanyaPresentació trobarem moltes opcions, entre d’altres:

  • Podem dibuixar o no, les línies de referència dels eixos, Quadrícula
  • Podem triar si volem les escales en els eixos, amb el botóEixos.
  • Es pot mostrar la llegenda o no i la seva posició, amb la pestanya Llegenda
  • Es pot incorporar una taula de dades i els noms i valors de les sèries amb els botons Taula de dades i Etiquetes de dades

Pas 3: Ubicació

Només queda decidir si el gràfic ocuparà un full nou o el col·loquem dins del full actual: