Cursos que hem fet durant l’any 2018

Aquest any que acabem de tancar ha sigut un any intens pel que fa a classes, més de mil hores impartides en diferents matèries i amb temaris molt variats. Hem anat des de la ofimàtica elemental fins al community management passant per un curs de gravació i tractament de dades i documents, operacions comercials, xarxes socials, fins arribar a cursos confeccionats a mida per empreses que requerien coneixements molt específics del programa Excel.
Aquesta formació, impartida en diferents centres, a diferents alumnes, de diferents nivells; ha ampliat la nostra experiència, enriquint-nos com al que som, aprenents en constant evolució.

MF0233_2: (Transversal) OFIMÁTICA, dues vegades Motivacció Reus i CIFO Tarragona
ADG306_1 Operacions de gravació i tractament de dades i documents, Motivacció
FC01COMM10403 Community manager Motivacció
FCOV_SOC03EXP Xarxes socials 2.0 Motivacció
MF0976_2 Operacions administratives comercials AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP (Regidoria d’Impuls Econòmic)
FCOO03 Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género CIFO Tarragona
 Cursos a mida de Microsoft Excel per a empreses de diversos sectors amb temaris adaptats a les seves necessitats i nivell de coneixements, des de bases se dades passant per automatització de procediments fins a optimització d’us de espais de magatzem i ajuts a controls ERP i SGA