Cursos test

Formació Ocupacional, continua i Ofimàtica a mida per a empreses per a tot nivell d’usuaris.

Estem homologats per a:
MF0233_2: (Transversal) OFIMÁTICA (190 hores) compost per:

– UF0319: Sistema Operatiu, Recerca de la Informació: Internet/Intranet y Correu Electrònic 30
– UF0320: Aplicacions Informàtiques de Tractament de Texts 30
– UF0321: Aplicacions Informàtiques de Fulls de Càlcul 50
– UF0322: Aplicacions Informàtiques de Bases de Dades Relacionals 50
– UF0323: Aplicacions Informàtiques per a Presentacions: Gràfiques de Informació 30

MF0976_2 Operacions administratives comercials (160 hores) compost per:

– UF0349: Atenció al client en el procés comercial. 40
– UF0350: Gestió administrativa del procés comercial. 80
– UF0351: Aplicacions informàtiques de la gestió comercial. 40

ADG306_1 Operacions de gravació i tractament de dades i documents (360 hores) compost per:

– MF0973_1: Gravació de dades (90)
– MF0974_1: Tractament de dades, texts y documentació (150)
– UF0510: Processadors de texts i presentacions de informació bàsics (60)
– UF0511: Tractament bàsic de dades i fulls de càlcul (50)
– UF0512: Transmissió de informació per mitjans convencionals i informàtics. (40)
– MF0971_1: Reproducció i arxiu (120)
– UF0513: Gestió auxiliar d’arxiu en suport convencional o informàtic 60
– UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic 60

FC01COMM10403 Community manager
FCOV_SOC03EXP Xarxes socials 2.0

Cursos impartits a: Motivacció, Pimec, Frada, SOC, Consorci, CIFO Tarragona, AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP (Regidoria d’Impuls Econòmic) i diverses empreses en formació a mida