Cursos homologats

Formació Ocupacional, continua i Ofimàtica a mida per a empreses per a tot nivell d’usuaris.

Estem homologats per a:

SSCE0110: Docència de la formació professional per a l’ocupació (300 hores)

ADG306_1: Operacions de gravació i tractament de dades i documents (360 hores)

COML0309 Organització i gestió de magatzems (310 hores)

COMT0211 Activitats auxiliars de comerç, mòduls

-MF1326_1 Preparació de comandes (40 hores)
-MF1328 Manipulació i moviments amb transpales i carretons de ma (50 hores)

COMT07 Gestió bàsica de magatzem (20 hores)

COMT08 Planificació del aprovisionament i gestió de estocs (60 hores)

FC01COMM10403 Community manager (50 hores)

FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10 hores)

FCOV_SOC03EXP Xarxes socials 2.0 (30 hores)

MF0233_2: (Transversal) Ofimàtica (190 hores)

MF0251 Support domiciliari i alimentació familiar (100 hores)

-UF0125 Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents. (60 hores)
-UF0126 Manteniment, neteja i organització del domicili de persones dependents. (40 hores)

MF0432 Manipulació de càrregues amb carretons elevadors(50 hores)

MF0976_2: (Transversal) Operacions administratives comercials (160 Hores)

MF1326_1 (Transversal) Preparació de comandes (40 hores)

MF1328 Manipulació i moviments amb transpalets i carretons de ma (50 hores)

Cursos impartits a: Motivacció, Pimec, Frada, CIFO Tarragona, AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP (Regidoria d’Impuls Econòmic) i diverses empreses en formació a mida

Estem treballant per aconseguir noves homologacions en àrees en les que també tenim experiència, l’equip de Formadors.com ha crescut i les noves incorporacions aportaran nous cursos en l’àmbit de la logística i la hostaleria.