Cursos

Formació Ocupacional, continua i Ofimàtica a mida per a empreses per a tot nivell d’usuaris.


Estem homologats per a:

ADG306_1: Operacions de gravació i tractament de dades i documents (360 hores)

MF0233_2: (Transversal) OFIMÁTICA (190 hores)

MF0976_2: (Transversal) Operacions administratives comercials (160 Hores)

FC01COMM10403 Community manager (50 hores)

FCOV_SOC03EXP Xarxes socials 2.0

FCOO03 Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género

Cursos impartits a: Motivacció, Pimec, Frada, CIFO Tarragona, AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP (Regidoria d’Impuls Econòmic) i diverses empreses en formació a mida

Estem treballant per aconseguir noves homologacions en àrees en les que també tenim experiència, l’equip de Formadors.com ha crescut i les noves incorporacions aportaran nous cursos en l’àmbit de la logística i la hostaleria.