Desar en format text

Anem al Menú Fitxer Opció Anomena i desa.

Text pla

Seleccionem l’opció “Texto (MSDOS o DOS) (*.txt)”


Poden aparèixer diferents missatges d’avís:

Ens guardarà un arxiu de text pla (s’anomena així perquè no incorpora cap format) (extensió .txt) que pot ser llegit per la majoria de programes.

Exemple:

Avís important: En totes les exportacions de text, només es guarda el full actiu.

Text delimitat per espais

Seleccionem l’opció “”Text delimitat per tabulacions (*.prn)

Ens genera un fitxer de text on cada camp se separa per espais fins que queda ben tabulat. 

Text delimitat per tabulacions

Seleccionem l’opció “”Text delimitat per tabulacions (*.txt)”

Aquesta opció de desar ens permet separar els diferents camps (columnes) amb un tabulador. El resultat és similar a l’anterior, enlloc d’emprar molts espais s’utilitza un sol tabulador.

CSV delimitat per comes


Amb l’ocpció “CSV (delimitado por comas)” es genera un fitxer de text amb extensió .csv que separa cada camp per un ;. Aquesta opció és més completa i permet transferir informació entre diferents fulls de càlcul, bases de dades,…

És un estàndard de transmissió de la informació. Si l’obrim amb la llibreta del Windows o un editor de text pla, el podem desar en diverses codificacions.


Aquest punt és útil quan s’importa un fitxer des d’una aplicació dissenyada amb php (Moodle, Intranet,…)