Desar en format web

Anem al Menú Fitxer Opció Anomena i desa.


Apareix la finestra d’opcions i seleccionem format web (html).

El resultat és una pàgina, amb extensió htm o html que es pot llegir des de qualsevol navegador web.

Si el fitxer ja s’havia desat prèviament en un altre format, cal canviar l’extensió .xls i posar el nom del fitxer.htm o fitxer.html de forma manual

Exemple:

També tenim l’opció de desar-ho en una sola pàgina i no generar un directori amb els fitxers que acompanyen la pàgina web (generalment imatges) emprant l’opció Pàgina web d’un únic fitxer (.mht, .mhtl)