Desar un document per primera vegada

Una vegada escrit el document o, millor encara, durant el procés de creació, cal desar-lo per tal d’evitar la seva pèrdua en cas de fallar el subministrament d’energia elèctrica:

  • La pestanya “Fitxer” us deixa escollir entre dues possibilitats: “Anomena i desa…” o “Desa“. La primera permet donar nom a un document i desar-lo mentre que la segona permet desar-lo si ja té un nom i, en cas de no tenir-ne, entrar-ne un. També permet crear carpetes en el disc.
  • La funció de desar es pot fer, també, amb la icona que es troba a la barra d’eines d’accés ràpid

Procediment per desar un document per primera vegada:

1. Seleccioneu l’opció de la pestanya “Fitxer/ Anomena i desa…“. Com? Mireu la següent imatge:

2. El programa us presentarà un menú semblant a aquest:

3. Després de seleccionar MI PC, apareix una pantalla com aquesta:

4. Si ja sabeu on heu de desar la informació, seleccioneu la carpeta en la llista de carpetes que hi ha a la unitat T. En cas contrari podeu crear una carpeta nova amb el nom de CURS TIC. Com crear na carpeta nova:

5. Apareixerà un menú emergent com aquest:

6. Seleccioneu la carpeta que heu creat en el pas anterior i per acabar poseu un nom a l’arxiu:

7. Els documents que es desen en la versió 2010 de Word i versions posteriors, així com en la versió 2007, es desen amb l’extensió *.docx. Les versions anteriors de Word (de la versió 2003 cap enrera) desen automàticament els documents amb l’extensió *.doc. Això vol dir, que és important tenir present si el document que estem desant l’hem de treballar després des d’un ordinador amb una versió anterior de Word, ja que si fos així i el desem en format *.docx ens trobarem amb problemes de compatibilitat.

Si obrim el desplegable “Tipus” podem escollir de quina forma volem desar el document. Així, podem desar-lo com un document normal de Word (quedaria desat en *.docx) o bé en un format d’una versió anterior de Word (Document del Word 97-2003) quedant amb l’extensió *.doc.

8. Feu clic damunt de “Guardar” per acabar el procediment.

Per tancar el document actual hi ha tres possibilitats:

  • Activar l’opció “Fitxer| Surt”.
  • Fer un doble clic en el botó del control de la finestra del document.
  • Prémer simultàniament les tecles CTRL + F4.

En qualsevol dels tres casos, si no s’han desat les últimes modificacions realitzades al document, Word ens informarà d’aquest aspecte i ens deixarà escollir entre les opcions:

  • SI: es desa el document amb les modificacions realitzades
  • NO: es desestimen els canvis i no es desa el document.
  • Cancelar: s’anul·la l’acció demanada quedant, el document, obert.