Emprar la utilitat de desplaçament directe a una cel·la

Es pot accedir directament a una cel·la emprant la casella esquerra de la barra de fórmules: