Desplaçar-se dins d’un document escrit

Per desplaçar-vos per dins del document hi ha diferents procediments:

  • Lletra a lletra: desplaçant-se amb la fletxa dreta o la fletxa esquerra del teclat.
  • Paraula a paraula: Desplaçant-se amb CTRL + la fletxa dreta (o CTRL + la fletxa esquerra).
  • Fins la mateixa posició de la línia superior o inferior: desplaçant-se amb la fletxa amunt o la fletxa avall.
  • Fins al principi de paràgraf anterior més proper al punt d’inserció (i successius si continuem el desplaçament): desplaçant-se amb CTRL + la fletxa amunt
  • Fins al final del paràgraf més proper al punt d’inserció (i posteriors): desplaçant-se amb CTRL + la fletxa avall.
  • Amb el ratolí fer clic a qualsevol zona del text per tal de modificar la posició del punt d’inserció.
  • Des del punt d’inserció fins al final del text: desplaçant-se amb CTRL + MAJÚS + Fí.
  • Des del punt d’inserció fins al principi del text: Desplaçant-se amb CTRL + MAJÚS + Inici.

Altres possibilitats de desplaçament:

  • Situar el punter del ratolí damunt la FLETXA AMUNT o la FLETXA AVALL de la barra de desplaçament vertical i mantenir premut el botó esquerre del ratolí. Un quadre de missatge informa de la pàgina i del títol de l’apartat que inclou. Un cop localitzat el punt de destinació, cal fer clic amb el ratolí.

  • Si voleu avançar pàgina a pàgina: