Donar format automàticament al full

Seleccionem el rang o l’àrea a la qual volem donar el format.
Anem al Menú Inici | Botó aplica format a la taula , i tot seguit triem un dels formats del menú.


Al quadre de diàleg hem d’indicar el rang de la taula i si té o no Capcelera (primera línia on hi ha els noms de les dades).

Obtenim el següent resultat:

Sempre podem canviar el format: