Editar el posicionament d’imatges

Segons quin sigui l’objecte que es selecciona, en fer-hi un clic amb el botó dret del “mouse”, s’obre el menú contextual on s’hi indiquen un seguit de possibilitats.

En aquest menú hi ha diferents aspectes que ja s’han explicat, com ara Copiar, Enganxar&ldots;, n’hi ha un al qual cal prestar-hi tota l’atenció i que correspon a “Formato de Imagen”.

El format de la imatge permet controlar-ne quasi tots els aspectes, com ara són:

Color, Mida, Ajustament, Imatge, Posició i Quadre de text.

Moltes d’aquests possibilitats no requereixen comentari especial, algunes, però, són especialment delicades. Fem menció de la posició a “Word”.