Editar i modificar dades dels escenaris

1. Aneu a la pestanya Dades | Anàlisi condiciona | Administrador d’escenaris

2. A la finestra emergent cliqueu el botó ‘Edita’

3. Tot seguit surt una finestra molt semblant a la que sortia quan creàveul’escenari.

4. A continuació surt una altra finestra que permet modificar els valors numèrics.