Emprar el control de versions del document

Mòdul 1. Pràctica 6: Emprar el control de versions del document

Versions d’un document

Una de les particularitats de “Word 2003” és la de poder treballar amb versions. “Word 2003” permet guardar diferents versions d’un document a un sol arxiu.

“Word 2010” no disposa d’aquesta funció. “Word 2010” té l’opció d’Autorrecuperació i Control de canvis però no disposa d’una història de versions.

Utilitzar altres opcions de guardar en “Word”

“Word” permet configurar l’opció de menú “Guardar” amb elements que afegeixen seguretat en el document.

Seleccioneu “Archivo | Opciones”. Apareix aquesta pantalla:

En el quadre anterior seleccioneu “Avanzadas” i obtindreu aquest menú:

Si activeu l’opció “Crear siempre copia de seguridad” en guardar un arxiu es crea una còpia de seguretat. D’aquesta manera es poden estalviar certs problemes si es cometen errades greus o si es danya un arxiu.

En el primer menú seleccioneu l’opció “Guardar” i apareixerà aquest quadre de diàleg:

Opcions de “Guardar a Word”

En el quadre de diàleg anterior teniu aquestes opcions:

  • Guardar información de Autorrecuperación cada nombre de minuts“. Aquesta opció és correcta per a documents relativament curts, però no és massa còmode en arxius grans.
  • “Incrustar les fonts True Type” augmenta la mida de l’arxiu, però permet que un usuari d’un altre ordinador el vegi exactament igual que a l’ordinador on s’ha creat.

Protegir un document word amb contrasenya

En el menú Archivo | Guardar”, seleccioneu “Herramientas” i desprès seleccioneu “Opciones de generales”. Apareix aquesta pantalla:

Com a seguretat es pot indicar una contrasenya d’obertura, d’escriptura o totes dues per a l’arxiu que es guarda. La contrasenya d’obertura es pot establir per evitar que obri l’arxiu algú no autoritzat. Amb la contrasenya d’escriptura si es guarden les modificacions que hom fa s’ha de fer amb un nom diferent per arxiu.