Emprar funcions de base de dades

En aquest apartat veureu algunes de les principals funcions de base de dades que us proporciona l’”Excel” 2010. Per tal de fer-les servir podeu seguir les indicacions dels apartats Iniciar l’assistent de funcions i seleccioneu funcions segons la seva categoria d’aquest mateix pràctica.

  • BDCONTAR

Compta les cel·les que contenen números al camp (columna) de registres a la base de dades que coincideixen amb les condicions especificades

  • BDEXTRAER

Extreu un únic registre d’una base de dades que coincideix amb les condicions especificades.

  • BDMAX

Retorna el número més gran del camp (columna) de registres de la base de dades que coincideixen amb les condicions especificades.

  • BDMIN

Retorna el número més petit del camp (columna) de registres de la base de dades que coincideixen amb les condicions especificades.

  • IMPORTARDATOSDINAMICOS

Extreu les dades emmagatzemades en una taula dinàmica.