Emprar funcions de recerca general

Podem cercar dades en una taula amb la funció =CONSULTA(valor_cercat;Matriu_de_cerca).

Ens situem a la cel·la on introduirem la fórmula per buscar les dades que tenim en una taula.

Per fer-ho tenim diverses opcions:

  • Menú Fórmules | Botó Insereix una funció

  • Prémer la icona    de la barra de funcions
  • Si l’hem emprat anteriorment, podem prémer la tecla = i ens apareixerà buscar a l’extrem esquerra de la barra de fórmules