Emprar funcions de recerca

En aquest apartat veureu algunes de les principals funcions de recerca que us proporciona l’”Excel” 2010. Per tal de fer-les servir podeu seguir les indicacions dels apartats Iniciar l’assistent de funcions i seleccioneu funcions segons la seva categoria d’aquest mateix pràctica.

  • BUSCARH

Cerca un valor a la fila superior d’una taula o una matriu de valors i retorna el valor a la mateixa columna des d’una fila especificada.

  • BUSCARV

Cerca un valor a la columna de més a l’esquerra d’una taula i retorna un valor a la mateixa fila des d’una columna especificada.

  • COINCIDIR

Retorna la posició relativa d’un element en una matriu, que coincideix amb un valor determinat en un ordre especificat.

  • COLUMNA

Retorna el número de columna d’una referència.

  • FILA

Retorna el número de fila d’una referència.

  • TRANSPONER

Converteix un argument vertical de cel·les en un interval horitzontal o viceversa.