Emprar funcions de text

En aquest apartat veureu algunes de les principals funcions de text que us proporciona l’”Excel” 2010. Per tal de fer-les servir us podeu seguir les indicacions dels apartats Iniciar l’assistent de funcions i seleccioneu funcions segons la seva categoria d’aquest mateix pràctica.

  • CONCATENAR

Uneix diverses cadenes de text en una de sola.

  • DERECHA

Retorna el número especificat de caràcters des de la fi d’una cadena de text.

  • ESPACIOS

Suprimeix tots els espais d’una cadena de text excepte els espais individuals entre les paraules.

  • EXTRAE

Retorna els caràcters del centre d’una cadena de text, donada una posició inicial i la longitud.

  • IZQUIERDA

Retorna el número especificat de caràcters des del començament d’una cadena de text.

  • LARGO

Retorna el número de caràcters d’una cadena de text.

  • MAYUSC

Converteix totes les lletres d’una cadena de text en majúscules.

  • MINUSC

Converteix totes les lletres d’una cadena de text en minúscules.